Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането

Фаза 3

Фаза 2

Фаза 1